Zestaw: Humasis COVID-19 Ag Szybki Test „PODRÓŻNY”

HUMASIS COVID-19 Ag to jednoetapowe testy diagnostyczne in vitro oparte o metodę immunochromatograficzną. Test jest przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS CoV-2 w wymazach pobranych z nosogardzieli. Test wymagany przez linie lotnicze, hotele, służby graniczne podczas wyjazdów poza granice kraju.

Test zawiera:

• Testy w formie kasetki spakowane indywidualnie w aluminiowej kasetce
• Jednorazowa probówka na bufor ekstrakcyjny
• Jednorazowa nasadka z filtrem
• Jałowe/sterylne wymazówki do pobierania próbek
• Instrukcja

Procedura pobrania wymazu:

1. Użyj jałowych wymazów celem pobrania materiału z jamy nosowo-gardłowej
2. Pobrana próbka powinna być zbadana natychmiast po pobraniu w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników.
Procedura wykonania testu:
1. Przygotować kasetę testową oraz probówki z nasadką filtrującą.
2. Wyjmij kasetę testową z aluminiowego opakowania i umieść ją na płaskiej powierzchni
3. Usuń zatyczkę i umieść końcówkę wymazówki z pobranym materiałem od pacjenta w probówce z buforem ekstrakcyjnym.
4. Obracaj wymazówką umieszczoną w buforze około 10 razy po czym wyjmij wymazówkę odciskając ją starannie o ścianki probówki.
5. Umieść nasadkę z filtrem na probówce i dodaj 3 krople (90-100 ul) ekstraktu do studzienki na kasetę testową.
6. Odczytaj wynik w 15 minut po naniesieniu próbki.

Interpretacja wyniku:

POZYTYWNY
Dwie barwne linie na kasecie testowej. Obecność linii w polu testowym (T) oraz obecność linii w regionie kontroli (C).

NEGATYWNY
Pojedyncza linia barwna na kasecie testowej. Obecność linii tylko w regionie kontroli (C).

TEST NIEWAŻNY
Brak barwnych linii w przestrzeni testowej lub obecność tylko jednej barwnej linii w polu testowym (T) przy jednoczesnym braku linii w regionie kontrolnym (C).
Test jest przeznaczony do diagnostyki in vitro celem przeprowadzania badan screeningowych umożliwiających wykrycie antygenów wirusa SARS CoV-2, nie powinien być jednak stosowany jako jedyne kryterium diagnostyczne. W przypadku wątpliwości zawsze należy rozważyć zastosowanie innych metod diagnostycznych.
Nie należy używać testów po upływie daty ważności oraz w przypadku uszkodzenia aluminiowego opakowania kasety testowej.

W celu omówienia warunków zamówienia wykonania badania dla osób wskazanych przez Państwa, prosimy o kontakt z dedykowanym Koordynatorem telefonicznie, lub mailowo.