Naszą ofertę kierujemy do PACJENTÓW INDYWIDUALNYCH i do FIRM chcących poddać badaniom na Covid-19 swoich pracowników – obsługujemy również większe grupy.

Testy genetyczne SARS-CoV-2 – metoda Real Time PCR

– polegają na wykryciu materiału genetycznego koronawirusa w próbce uzyskanej od pacjenta, za pomocą metody real time PCR. Materiał jest pobierany z gardła i nosa lub nosogardła. Diagnostyka molekularna cechuje się niemal 100% czułością i swoistością.

Pobrania materiału biologicznego oraz laboratoryjne badanie diagnostyczne pobranego materiału biologicznego Pacjenta wykonują dla nas nasi Partnerzy – wyspecjalizowane podmioty lecznicze w tym laboratoria diagnostyczne wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wskazani w części A1 Polityki Prywatności.

Zamówienie badania:

Test Genetyczny – Pacjent Indywidualny

Badanie Genetyczne „bez dojazdu” do Pacjenta polega na:
wykonaniu pobrania materiału biologicznego przez samego Pacjenta, za pomocą zestawu pobraniowego (zawierającego instrukcję pobrania), dostarczonego przez Partnera Best-Med. na adres podany przez Pacjenta w rozmowie telefonicznej z naszym Koordynatorem dedykowanym do obsługi zlecenia Pacjenta,
oddaniu pobranego samodzielnie przez Pacjenta materiału biologicznego kurierowi zamówionemu przez Best-Med. w dacie i godzinie uzgodnionej w rozmowie telefonicznej z Koordynatorem
wykonaniu Badania Genetycznego przez Partnera Best-Med. w terminie 24 h od chwili dostarczenia próbki do Partnera
odebrania wyniku Badania Genetycznego za pośrednictwem Koordynatora, zaszyfrowanym mailem na adres mailowy podany przez Pacjenta

Badanie Genetyczne „z dojazdem” do Pacjenta polega na:
wykonaniu pobrania materiału biologicznego przez Podwykonawcę Best-Med. w miejscu zamieszkania Pacjenta lub w innym miejscu ustalonym między Pacjentem a Koordynatorem dedykowanym do obsługi zlecenia Pacjenta,
oddaniu przez Best-Med. pobranego materiału biologicznego do Partnera (laboratorium diagnostycznego),
wykonaniu Badania Genetycznego przez Partnera w terminie 24 h od chwili dostarczenia próbki do Partnera Best-Med.,
odebrania wyniku Badania Genetycznego za pośrednictwem Koordynatora, zaszyfrowanym mailem na adres mailowy podany przez Pacjenta lub pobrania wyniku Badania Genetycznego samodzielnie przez Pacjenta za pomocą specjalnego kodu i numeru PESEL ze strony www. Partnera – w zależności od indywidualnego ustalenia z Koordynatorem i możliwości technicznych po stronie Partnera.

Ważne:
W przypadku wyboru Badania Genetycznego „z dojazdem” do Pacjenta, koszt dojazdu w granicach administracyjnych m.st. Warszawy wliczony jest w koszt Usługi Badania Genetycznego. Pacjent pokrywa dodatkowy koszt dojazdu Podwykonawcy (do miejsca Badania Genetycznego i z powrotem) poza granicami administracyjnymi m.st. Warszawy. Koszt dojazdu obliczany jest indywidualnie według wzoru: 3,6 zł. brutto za każdy km poza granicami m.st. Warszawy, na podstawie bezpośrednich ustaleń z Koordynatorem

Test Genetyczny – Klient Firmowy

Dla Klienta Firmowego zapewniamy Badania Genetyczne z dojazdem do osób wskazanych przez Klienta Firmowego.
Badanie Genetyczne „z dojazdem” do osób polega na:
wykonaniu pobrania materiału biologicznego przez Podwykonawcę Best-Med. w miejscu zamieszkania osób wskazanych przez Klienta Firmowego lub w innym miejscu ustalonym z Koordynatorem dedykowanym do obsługi zlecenia Klienta Firmowego,
oddaniu przez Best-Med. pobranego materiału biologicznego do Partnera (laboratorium diagnostycznego),
wykonaniu Badania Genetycznego przez Partnera w terminie 24 h od chwili dostarczenia próbki do Partnera Best-Med.,
odebrania wyniku Badania Genetycznego za pośrednictwem Koordynatora, zaszyfrowanym mailem na adres mailowy podany przez osoby badane lub pobrania wyniku Badania Genetycznego samodzielnie przez osoby badane za pomocą specjalnego kodu i numeru PESEL ze strony www. Partnera – w zależności od indywidualnego ustalenia z Koordynatorem i możliwości technicznych po stronie Partnera.

Ważne:
Koszt dojazdu w granicach administracyjnych m.st. Warszawy wliczony jest w koszt Usługi Badania Genetycznego. Klient Firmowy pokrywa dodatkowy koszt dojazdu (do miejsca Badania Genetycznego i z powrotem) poza granicami administracyjnymi m.st. Warszawy. Koszt dojazdu obliczany jest indywidualnie według wzoru: 3,6 zł. brutto za każdy km poza granicami m.st. Warszawy, na podstawie bezpośrednich ustaleń z Koordynatorem

W celu omówienia warunków zamówienia wykonania badania dla osób wskazanych przez Państwa, prosimy o kontakt z dedykowanym Koordynatorem telefonicznie, lub mailowo.