Wykonaj test na obecność przeciwciał COVID-19*

Jeżeli masz niepokojące objawy, lub chcesz się dowiedzieć czy przeszedłeś COVID-19, a może jesteś w jego trakcie? Zadzwoń i umów się na wizytę.

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo.

  • zabieg wykonywany na miejscu w laboratorium

Celem badań serologicznych jest ocena obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, Przeciwciała powstają u osób, które przebyły infekcję COVID19 objawowo lub bezobjawowo.

Obecność przeciwciał p/SARS-CoV-2 stanowi wysokie zabezpieczenie przed ponowną infekcją.

Wykonanie badania na obecność przeciwciał jest uzasadnione w następujących przypadkach.

– u osób, które nie manifestowały objawów klinicznych COVID-19 i chcą sprawdzić, czy mają obecne p/ciała tzn. czy miały kontakt lub bezobjawowo przeszły infekcję COVID19
– Po 14 dniach od wystąpienia pierwszych objawów wskazujących na infekcję.
– Po 14 dniach od kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Badania przeciwciał nie są przeznaczone dla osób, u których występują objawy choroby ani do diagnozowania lub wykluczania aktywnej choroby COVID-19.

Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał to oznaczenie  przeciwciał skierowanych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w dwóch klasach: IgG oraz IgM.

Wynik ujemny w obu klasach (IgM oraz IgG) oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości.

Nie  oznacza braku infekcji w chwili badania i nie daje podstaw do jej wykluczenia. Istnieje tzw. okienko serologiczne trwające od 2 do 7 dni w trakcie którego osoba, która przechodzi infekcję COVID19 nie ma obecnych przeciwciał.

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM, niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, może świadczyć o wczesnej fazie infekcji.

Dodatni wynik samych przeciwciał w klasie IgG (bez obecności przeciwciał w klasie IgM) świadczy o tym, że osoba przebyła infekcję COVID 19. Jednoczesna obecność przeciwciał w klasie IgG w takim przypadku może świadczyć o nabyciu odporności na ponowną infekcję.

W celu omówienia warunków zamówienia wykonania badania dla osób wskazanych przez Państwa, prosimy o kontakt z dedykowanym Koordynatorem telefonicznie, lub mailowo.