Autorem zdjęć prezentowanych w ramach wystawy fotograficznej jest Jakub Sagan – pasjonat fotografii, który w swojej twórczości od wielu lat konsekwentnie ukazuje i promuje sportowców z niepełnosprawnościami.

Niektóre z prac Artysty, prezentowanych w trakcie wernisażu, zamieszczamy dzięki uprzejmości organizatora wydarzenia.

Centrum Medyczne Best Med. nie po raz pierwszy jest partnerem wydarzeń kulturalnych i artystycznych, o czym piszemy tu: Złote głosy

Centrum Medyczne Best Med – Partner Strategiczny wernisażu Wspólny cel – WYGRAĆ!

Wernisaż i wystawa fotograficzna pod hasłem Wspólny cel – WYGRAĆ! została zorganizowana z inicjatywy Fundacji Kulawa Warszawa.

Fundacja działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami w całej Polsce, a jej misją jest tworzenie przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich pod względem zarówno społecznym jak i architektonicznym i komunikacyjnym. Jednocześnie Fundacja propaguje sport osób z niepełnosprawnościami i pokazuje, że sport osób z niepełnosprawnościami różni się jedynie dyscyplinami sportu osób bez niepełnosprawności.

Powyższa idee i hasła są bliskie naszemu sercu, dlatego było nam niezmiernie miło wesprzeć to wydarzenie kulturalne w roli Partnera Strategicznego wystawy.