Odwiedź nasz na Facebooku Odwiedź nasz na Instagramie

Regulamin programu Best-Card

strona główna / Regulamin programu Best-Card

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY

 1. Korzystać z karty może każdy, kto, w chwili opłacania usługi, posiada BEST-CARD.
 2. Użytkownik programu ma obowiązek okazania karty w chwili opłacania usługi.
 3. Posiadacz karty ma prawo do korzystania z rabatów udzielanych przez wszystkich partnerów biorących udział w programie BEST-CARD.
 4. Każdy z partnerów zastrzega sobie prawo do zmiany udzielanych rabatów oraz tworzenia odrębnych regulaminów akcji.
 5. O łączeniu z innymi promocjami decyduje każdorazowo organizator akcji promocyjnych.
 6. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą.
 7. Kwota udzielonego rabatu  nie podlega wymianie na gotówkę lub inne dobra materialne.
 8. Użytkownikiem karty może być każda osoba pełnoletnia.
 9. Karta nie wymaga rejestracji ani aktywacji.
 10. Karta nie jest przypisana do jednego właściciela. Może być dowolnie przekazywana i użytkowana przez wiele osób.
 11. Karta wydawana jest bezterminowo. Dystrybutor kart zastrzega sobie prawo do nałożenia na użytkowników kart nieodpłatnego obowiązku wymiany karty na nową lub do zmiany sposobu identyfikacji upoważnionych osób do korzystania z korzyści programu BEST-CARD.
 12. Wystawca karty ma prawo do zakończenia programu rabatowego w każdym czasie bez podawania przyczyny, czego następstwem jest unieważnienie wszystkich wydanych dotychczas kart.
 13. Wysokość udzielanych rabatów może być inna u każdego z partnerów akcji.
 14. W związku z brakiem konieczności rejestracji karty, nie ma możliwości wyrobienia duplikatu, a wszelkie skumulowane na karcie promocje przepadają w przypadku zagubienia karty.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2018r. Centrum Medyczne BEST-MED zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu.
 16. Korzystanie z karty jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją regulaminu programu.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wystawcą kart jest Centrum Medyczne BEST-MED z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 87.

© Copyright 2018 BEST-MED | Realizacja MediaHealth
close form phone
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BEST-MED Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".