Jesteś tutaj:

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, związana z tamtejszym Szpitalem Klinicznym. Obecne w trakcie 4-tego roku specjalizacji z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Specjalizuje się w diagnostyce ultrasonograficznej chorób jamy brzusznej i tarczycy.

Członek Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Posiada doświadczenie praktyczne zdobyte zarówno podczas badań dyżurowych, jak i zlecanych rutynowo przez poradnię lekarza rodzinnego.

Uczestniczy w kursach i konferencjach, stale poszerzając wiedzę teoretyczną.