Psychotechnika to dział psychologii zajmujący się badaniem przy użyciu testów w celu stwierdzenia zdolności i przydatności kandydatów do określonych zawodów, szkół, stanowisk itp.

Właściwą nazwą dla tych badań jest badanie psychologiczne, wykonywane przez uprawnionego psychologa transportu w – uprawnionej Pracowni Psychologicznej. Oparte jest ono na metodyce psychologicznych badań kierowców. Aktem prawnym jest tutaj Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r.Dz. U. z 2005 r. Nr 69 poz. 622  Każde badanie składa się z części papierowej oraz części technicznej z wykorzystaniem aparatury do badań psychologicznych.

Wykonywane są standardowo zalecane testy papierowe do oceny predyspozycji psychotechnicznych pracowników: do pomiaru inteligencji, oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, oceny zdolności do wykonywania nużącej pracy, narastania zmęczenia, funkcjonowania w warunkach stresu, oceny podstawowych operacji umysłowych, oceny szybkości i dokładności spostrzegania oraz wyobraźni przestrzennej, oceny uzdolnień technicznych, oceny szybkości i dokładności działania i myślenia, oceny koncentracji uwagi. Przeprowadzana jest również diagnoza osobowości oraz ocena poziomu lęku. Po wypełnieniu testów, następują badania sprzętowe.

Cennik

Lp Nazwa usługi Cena
1 BADANIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH KAT. B, C+ E, D, D+ E 150 zł
2 KANDYDACI NA WSZYSTKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY 150 zł
3 BADANIA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH 150 zł
4 BADANIA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I EGZAMINATORÓW 150 zł
5 BADANIA KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH B, B+ E 150 zł
6 KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE MEDYCYNY PRACY DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH KAT. B 90 zł
7 BADANIA OPERATORÓW wózki widłowe i akumulatorowe, koparki, ładowarki, żurawie wieżowe i inne 100 zł
8 BADANIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3M 80 zł
9 BADANIE OPERATORÓW + BADANIE WYSOKOŚCIOWE 120 zł
10 BADANIE WIDZENIA ZMIERZCHOWEGO I WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE 50 zł
11 BADANIE WIDZENIA GŁĘBI (STEROSKOPIA) 50 zł

Nasi specjaliści