Psychiatra to lekarz, który zajmuje się diagnozowaniem leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Nie tylko leczy objawy danej choroby, ale także diagnozuje jej przyczyny. W procesie leczenia lekarz psychiatra stosuje farmakologiczne metody leczenia – co oznacza, że przepisuje leki wystawiając recepty. Tym między innymi psychiatra różni się od psychologa – tak często mylonych ze sobą specjalistów. Psychiatra i psycholog często współpracują ze sobą w procesie leczenia. Pacjenci w trakcie terapii psychologicznej potrzebujący wsparcia farmakoterapią, są wówczas kierowani przez psychologa do psychiatry, który – jako lekarz – jest uprawniony do przepisania leków i wystawienia recepty. Ponadto wyłącznie psychiatra – jako lekarz – jest uprawniony do orzeczenia o niezdolności do pracy z powodu stanu zdrowia psychicznego – i wystawienia zwolnienia lekarskiego.

 

Wizyta u lekarza psychiatry często budzi wiele obaw u osób, które czują, że powinny skorzystać z pomocy tego specjalisty. Proces diagnozy polega na rozmowie z pacjentem, w trakcie której lekarz przeprowadza wywiad, często sięgając do spraw dla nas bolesnych, czasem wstydliwych – jednym słowem do najdalszych zakamarków naszej duszy. Pacjenci obawiają się, że będą oceniani przez specjalistę przez pryzmat ich wypowiedzi. Niesłusznie. Lekarz psychiatra to osoba o wysokiej empatii, a jego rola nie polega na ocenie naszych wypowiedzi, tylko na odszukaniu przyczyn naszego stanu zdrowia i wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii. Natomiast nieleczona choroba psychiczna może się pogłębiać, powodując przykre konsekwencje nie tylko dla nas, ale i dla naszego najbliższego otoczenia. Nie warto zatem odkładać „siebie samego” na później.

 

W Centrum Medycznym Best – Med specjalistą zajmującym się leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych jest lekarz Henryka Siniarska.

 

Pani Doktor leczy takie choroby jak:

  • schizofrenia,
  • depresja,
  • choroba afektywna dwubiegunowa,
  • zaburzenia urojeniowe,
  • psychozy w przebiegu uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, objawy abstynencyjne.

 

Oraz najczęściej spotykane zaburzenia psychiczne:

  • zaburzenia nerwicowo – lękowe,
  • zaburzenia depresyjne oraz adaptacyjne towarzyszące różnym problemom życiowym, jak wypalenie zawodowe, mobbing, traumatyczne przeżycia osobiste, straty życiowe.

 

“Jestem psychiatrą – lekarzem chorej duszy. Gdy dusza jest chora, choruje cały człowiek, a często cierpią jego bliscy. Wzoruję się na dobrych lekarzach. Dobry lekarz to wiedza i doświadczenie. Sumienność i rzetelność. Empatia, pokora i chęć pomagania. To dobra energia. Umiem pomóc, gdy Pacjent mi zaufa.”

lek. Henryka Siniarska