Medycyna Sportowa

Aktywność ruchowa wpływa doskonale na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Regularne i konsekwentne uprawianie aktywności sportowej poprawia wydolność układu odpornościowego, w konsekwencji czego jesteśmy mniej podatni na choroby. Każdy sport, tak zawodowy jak i uprawiany amatorsko, wymaga odpowiedzialnej oceny swoich możliwości i kwalifikacji do uprawiania danej aktywności sportowej. Bez względu na to, czy biegamy maratony, czy jeździmy na rowerze, uprawiamy sporty zimowe czy fitness, to obciążenia, na które narażamy nasz organizm, wymagają właściwej kontroli.

Badania medycyny sportowej:

 • null
  Obowiązkowe

  Obowiązek przeprowadzenia obowiązkowych badań sportowo – lekarskich wynika z przepisów prawa (ustawy o sporcie kwalifikowanym i ustawy prawo oświatowe).

 • null
  Zalecane

Obowiązkowym badaniom podlegają

 • null
  Osoby posiadające ustawowy status zawodnika klubu sportowego zrzeszonego w związkach sportowych i posiadającego licencję wydaną przez polski związek sportowy. Zawodnik ponadto uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy. W tej grupie znajdują się także dzieci, jeśli mają wyżej opisany status zawodnika w rozumieniu ustawy o sporcie.
 • null
  Dzieci, które kandydują do szkół sportowych oraz uczniowie szkół sportowych.

Badania obowiązkowe stanowią nie tylko ustawową formalność, ale pozwalają na weryfikację kwalifikacji danej osoby do uprawiania sportu w danej dziedzinie. Prawidłowa diagnostyka przeprowadzona przez lekarza sportowego jest zatem przepustką do bezpiecznego uprawiania sportu, ale może też wyeliminować sportowca od uprawiania określonej dyscypliny sportu. Badania sportowo-lekarskie przeprowadzane są przez lekarzy specjalistów z zakresu medycyny sportowej, uprawnionych do wydawania orzeczeń stwierdzających brak przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej i dopuszczających do jej uprawiania przez sportowca.

Komu zaleca się zabieg?

 • null
  Osobom nieposiadającym statusu zawodnika – a zatem trenującym nieprofesjonalnie, ale intensywnie (kilka razy w tygodniu), zwłaszcza sporty wysiłkowe czy drużynowe, w których organizm narażony jest na znaczące obciążenia; lub przygotowującym się do aktywności sportowej nawet amatorskiej, ale połączonej z intensywnego wysiłkiem fizycznym (np. udział w maratonach czy obozach wędrownych zwłaszcza wysokogórskich).
 • null
  Dzieciom nie mającym statusu licencjonowanych zawodników, ale uczęszczającym na zajęcia z trenerem osobistym, z instruktorem w szkółkach jeździeckich, tenisowych, w tym także biorące udział w obozach turystycznych, obozach żeglarskich, obozach karate, czy zawodach organizowanych przez szkołę.

Badania nieobowiązkowe wskazane są zwłaszcza w razie występowania jakichkolwiek problemów zdrowotnych (także nadwagi). Ewentualne choroby np. astma, niedokrwistość czy problemy ortopedyczne (np. wad postawy) mogą dyskwalifikować do uprawiania sportu dzieci i osoby dorosłe nawet na poziomie amatorskim.

Specjaliści medycyny sportowej w Poradni Centrum Medycznym Best Med zajmują się orzecznictwem sportowym w pełnym zakresie: tj.: kwalifikują do uprawiania sportu oraz przeprowadzają okresowe badania kontrolne u osób uprawiających sport, pod kątem wykrycia zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu, wykonują ocenę EKG, holter, zajmują się próbami wysiłkowymi dla osób uprawiających sport, przeprowadzają ocenę układu ruchu, układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, w celu kwalifikacji do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych zarówno dorosłych jak i dzieci.