Jesteś tutaj:

Pani Beata Rożek oferuje profesjonalną pomoc oraz doradztwo psychologiczne w sytuacjach związanych z:

– życiem seksualnym, seksualnością oraz pozyskiwaniem satysfakcji seksualnej,
– kształtowaniem pozytywnych relacji z otoczeniem
– sprawami rodzinnymi, małżeńskimi, okołorozwodowymi,
– pobudzeniem, trudnościami z koncentracją uwagi oraz organizacją podejmowanych działań,
– stresem i wzmożonym napięciem nerwowym,
– poczuciem smutku, straty, braku satysfakcji z życia, obniżeniem nastroju,
– rozwojem sfery zawodowej,
– diagnozą psychologiczną,
– określaniem potrzeby i kierunku oddziaływań w oparciu o analizę i diagnozę problemu.

Pani Psycholog wyznaje filozofię, że każdy ma prawo do realizacji siebie we wszystkich obszarach życia, do radości i kształtowania swojej drogi zgodnie z preferencjami. Poszukiwanie wsparcia i pomocy jest jednym z elementów dbania o siebie i swój rozwój. Jeśli dostrzegasz, że w Twoim życiu istnieją sytuacje, sprawy, problemy, które utrudniają Ci osiąganie satysfakcji osobistej i komfortu życia – zapraszamy. W czasie spotkania, rozmowy, w życzliwej, dyskretnej i otwartej atmosferze, Pani Psycholog pomoże Ci przyjrzeć się Twoim potrzebom, pragnieniom, obawom i problemom, a także określić Twoje cele i drogi ich realizacji.