Jesteś tutaj:
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologia zdrowia i rehabilitacji oraz psychometria stosowana. Na tym samym wydziale ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej I stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Posiada wpis do rejestru psychologów uprawnionych do badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu, prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych:
 • znajdujących się w trudnej, kryzysowej sytuacji (żałoba, rozwód, choroba, utrata pracy itp.);
 • czujących rezygnację, przygnębienie, napięcie, lęk;
 • mających trudności z adaptacją w nowej sytuacji lub z radzeniem sobie ze stresem;
 • doświadczających trudności w relacjach z innymi ludźmi;
 • zastanawiających się nad podjęciem ważnej życiowej decyzji;
 • będących uczestnikami lub sprawcami wypadku komunikacyjnego.
Przeprowadza badania:
 • osób kierujących pojazdami służbowymi kategorii B, operatorów maszyn i urządzeń oraz osób pracujących na wysokości,
 • osób ubiegających się i przedłużających uprawnienia zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy (kierowców autobusów, taksówkarzy, kierowców transportu towarowego),
 • sprawców wypadków drogowych,
 • osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • kandydatów na instruktora lub egzaminatora,
 • instruktorów i egzaminatorów.