Medycyna pracy to dziedzina, zajmująca się ochroną zdrowia pracowników
przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy.

Na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) można umówić się telefonicznie (22 628-628-1 lub 609-505-600), mailowo (biuro@best-med.pl) bądź osobiście w rejestracji Centrum medycznego BEST-MED (Al. Jerozolimskie 87).

Zakres badań, które muszą zostać przeprowadzone, określają przepisy. W zależności od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych, Pacjent jest kierowany do odpowiednich specjalistów i, jeśli to konieczne, na badania laboratoryjne. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informacje dotyczące wszystkich niezbędnych badań oraz terminów wizyt.

Przede wszystkim należy mieć ze sobą skierowanie oraz dokument tożsamości. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, trzeba mieć dokument ze sobą. Jeśli skierowanie dotyczy badań kontrolnych po długotrwałym zwolnieniu, konieczne jest posiadanie zaświadczenia o zakończonym leczeniu. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe często proszone są o zabranie do wglądu dokumentacji medycznej oraz, w przypadku nadciśnienia, cukrzycy, dzienniczków z wynikami pomiarów.

Wizyta u lekarza medycyny pracy nie wymaga szczególnego przygotowania. Warto być wypoczętym, zwłaszcza przy badaniu psychotechnicznym. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych Pacjent musi zgłosić się na czczo do laboratorium, które otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 11:00. Nie obowiązują zapisy.

Celem medycyny pracy jest opieka profilaktyczna, przede wszystkim poprzez badania wstępne, okresowe i kontrolne. Medycyna pracy obejmuje także orzecznictwo wynikające z przepisów kodeksu pracy. Medycyna pracy to dziedzina opierająca się na znajomości interny, patologii zawodowej, fizjologii pracy, higieny pracy, toksykologii, psychologii i ergonomii pracy. Badania medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki i psycholodzy; wszystkie te osoby muszą mieć dodatkowe uprawnienia oraz kwalifikacje.

Zakres usług: (medycyna pracy Warszawa)

  • Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
  • Badania kierowców oraz kandydatów na kierowców
  • Badania związane z chorobami zawodowymi
  • Badania osób ubiegających się o posiadanie broni [czytaj dalej]
  • Konsultacje specjalistyczne
  • Badania laboratoryjne
  • Pełen zakres badań USG, EKG, RTG, spirometria, audiometria

 

Czy wiesz, że…

dla osób pozostających w stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, nominacja) koszty badań medycyny pracy oraz dojazdu do placówki medycznej ponosi zawsze pracodawca. Badania kontrolne i okresowe powinny odbywać się w godzinach pracy, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas swojej nieobecności. Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie) oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą również mają obowiązek poddać się badaniom lekarskim w zakresie określonym przez pracodawcę. W tym przypadku, to pracodawca decyduje, czy skieruje zleceniobiorcę na badania lekarskie, natomiast w umowie powinno określić się, która ze stron ponosi koszty tych badań.

Cennik

Lp Badanie Cena
1 LEKARZ MEDYCYNY PRACY 120 zł
2 NEUROLOG 120 zł
3 LARYNGOLOG 120 zł
4 OKULISTA 120 zł
5 PSYCHOTECHNIKA KAT CED 150 zł
6 PAKIET KIEROWCA KAT CED glukoza- 12 zł, EKG 30 zł, psychotechnika-150 zł, okulista- 95 zł, laryngolog- 95 zł, neurolog- 95 zł, orzecznik- 95 zł 572 zł
7 PAKIET NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3 METRÓW BEZ PSYCHOTECHNIKI glukoza- 12 zł, EKG- 30 zł, okulista- 95 zł, laryngolog- 95 zł, neurolog- 95 zł, orzecznik 95 zł 422 zł
8 PAKIET NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3 METRÓW Z PSYCHOTECHNIKĄ glukoza- 12 zł, EKG- 30 zł, okulista- 95 zł, laryngolog- 95 zł, neurolog- 95 zł, orzecznik - 95 zł, psychotechnika- 150 zł 572 zł
9 PAKIET SAMOCHÓD SŁUŻBOWY KAT B glukoza- 12 zł, EKG- 30 zł, psychotechnika- 130 zł, okulista- 95 zł, neurolog- 95 zł, orzecznik- 95 zł 457 zł
10 PAKIET PRACOWNIK BIUROWY okulista- 95 zł, orzecznik- 95 zł 190 zł
11 PAKIET PRACOWNIK BIUROWY Z DECYZYJNOŚCIĄ cholesterol- 19 zł, EKG- 30 zł, okulista- 95 zł, orzecznik- 95 zł 239 zł
12 PAKIET KIEROWCA KAT B NP TAXI glukoza- 12 zł, EKG 30 zł, psychotechnika-130 zł, okulista- 95 zł, laryngolog- 95 zł, neurolog- 95 zł, orzecznik- 95 zł 552 zł
13 PSYCHOTECHNIKA KAT B 125 zł
14 PSYCHOTECHNIKA WÓZEK WIDŁOWY 110 zł
15 PAKIET DLA STANOWISKA: FRYZJER EKG - 30 zł, spirometria - 30 zł, orzecznik - 95 zł 155 zł
16 PAKIET DLA STANOWISKA: KUCHARZ EKG - 30 zł, spirometria - 30 zł, orzecznik - 95 zł, wgląd do książeczki sanitarno-epidemiologicznej lub badanie na nosicielstwo (+ 170 zł) 155 zł
17 PAKIET PRACA GŁOSEM NP. NAUCZYCIEL laryngolog - 95 zł, orzecznik - 95 zł 190 zł
18 BADANIA DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY 350 zł
19 BADANIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ 400 zł

Nasi specjaliści

BEST-MED Centrum Medyczne Warszawa – lekarz medycyny pracy, badania do pracy, medycyna pracy, praca na wysokości, badania na broń