Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Wieloletni staż na stanowisku starszego asystenta naukowego w Klinice Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie oraz w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej CSK MSWiA w Warszawie. Obecnie pracuje jako konsultant w Szpitalu Grochowskim.

Autor wielu publikacji, m.in.:

  • Wyniki operacyjnego leczenia raka stercza ograniczonego do narządu Urologia Polska;
  • Wyniki leczenia chorych poddanych radykalnej prostatektomii i uzupełniającemu napromienianiu z pól zewnętrznych z powodu raka stercza pT3 Urologia Polska;
  • Przydatność cystografii w ocenie zespolenia cewkowo-pęcherzowego po radykalnej prostatektomii.
powiększenie prącia wiśniewski tomasz urolog urologia estetyczna
Tomasz Wiśniewski certyfikat

Od stycznia 2022 roku Centrum Medyczne BEST-MED dołączyło do sieci przychodni lekarskich należących do Grupy Neuca S.A.

Od dziś rezerwacja wizyt możliwa jest na stronie Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia.