dr n. med. Radosław Pietrzak

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii i kardiologii dziecięcej.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i obecnie posiada 20-letnie doświadczenie z zakresu kardiologii dziecięcej.

Obecnie Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM.

W Centrum Medycznym Best-Med konsultacje kardiologiczne obejmują:

  • niewydolność serca,
  • choroba niedokrwienna serca,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • wady i schorzenia układu sercowo-naczyniowego.

Poza konsultacjami dr n. med. Radosław Pietrzak wykonuje badania diagnostyczne:

  • ECHO serca dzieci
  • EKG- elektrokardiografia
  • Próby wysiłkowe

Od stycznia 2022 roku Centrum Medyczne BEST-MED dołączyło do sieci przychodni lekarskich należących do Grupy Neuca S.A.

Od dziś rezerwacja wizyt możliwa jest na stronie Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia.