Lek. Karol Stajno – urolog specjalista

Doświadczenie zawodowe:
– 2014r. – 2018r. – rezydent Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
– 2018r. – obecnie – rezydent, następnie młodszy asystent w Klinice Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie.

Główne zainteresowania: uroonkologia, kamica układu moczowego, łagodny rozrost gruczołu krokowego.