lek. Joanna Biegajło

 

Jest absolwentWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego, a następnie, po uzyskaniu specjalizacji II stopnia z chorób wewnętrznych, w Oddziale Kardiologicznym Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, zdobywając specjalizację z kardiologii. Przez 14 lat, do czasu zakończenia pracy w szpitalu,  pełniła funkcję zastępcy ordynatora oddziału.
W tym okresie zajmowała się zarówno intensywną opieką kardiologiczną (w OIOK) jak i zdobywaniem kolejnych umiejętności w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób układu krążenia. Od ponad 20 lat wykonuje badania echokardiograficzne, w 2013r uzyskała akredytację indywidualną Sekcji (obecnie Asocjacji) Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Od 1998r jet członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym Asocjacji Echokardiografii. W trakcie 2 kadencji była Sekretarzem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTK.

Dbając o nieustanny rozwój zawodowy, bierze udział w licznych konferencjach  kardiologicznych i  internistycznych, a ostatnio, mając na uwadze potrzeby swoich pacjentów,  także geriatrycznych.

Niewiele wolnych chwil najchętniej spędza aktywnie.

W Centrum Medycznym Best-Med zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem takich chorób jak:

  • nadciśnienie tętnicze,
  • choroba wieńcowa (w tym zawał serca),
  • wady serca,
  • kardiomiopatie,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • zatorowość płucna.

Zakres wykonywanych badań:  

  • echokardiografia,
  • próba wysiłkowa,
  • 24-godzinna rejestracja EKG met. Holtera,
  • 24-godzinna rejestracja ciśnienia met. Holtera.

Od stycznia 2022 roku Centrum Medyczne BEST-MED dołączyło do sieci przychodni lekarskich należących do Grupy Neuca S.A.

Od dziś rezerwacja wizyt możliwa jest na stronie Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia.