La psicotecnica è un dipartimento di psicologia che si occupa di test che utilizzano test al fine di determinare la capacità e l'idoneità dei candidati a specifiche professioni, scuole, posizioni, ecc.

Właściwą nazwą dla tych badań jest badanie psychologiczne, wykonywane przez uprawnionego psychologa transportu w – uprawnionej Pracowni Psychologicznej. Oparte jest ono na metodyce psychologicznych badań kierowców. Aktem prawnym jest tutaj Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r.Dz. U. z 2005 r. Nr 69 poz. 622  Każde badanie składa się z części papierowej oraz części technicznej z wykorzystaniem aparatury do badań psychologicznych.

Wykonywane są standardowo zalecane testy papierowe do oceny predyspozycji psychotechnicznych pracowników: do pomiaru inteligencji, oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, oceny zdolności do wykonywania nużącej pracy, narastania zmęczenia, funkcjonowania w warunkach stresu, oceny podstawowych operacji umysłowych, oceny szybkości i dokładności spostrzegania oraz wyobraźni przestrzennej, oceny uzdolnień technicznych, oceny szybkości i dokładności działania i myślenia, oceny koncentracji uwagi. Przeprowadzana jest również diagnoza osobowości oraz ocena poziomu lęku. Po wypełnieniu testów, następują badania sprzętowe.

Listino prezzi

Lp Nazwa usługi Cena
1 BADANIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH KAT. B, C+ E, D, D+ E 150 zł
2 KANDYDACI NA WSZYSTKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY 150 zł
3 BADANIA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH 150 zł
4 BADANIA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I EGZAMINATORÓW 150 zł
5 BADANIA KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH B, B+ E 150 zł
6 KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE MEDYCYNY PRACY DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH KAT. B 90 zł
7 BADANIA OPERATORÓW wózki widłowe i akumulatorowe, koparki, ładowarki, żurawie wieżowe i inne 100 zł
8 BADANIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3M 80 zł
9 BADANIE OPERATORÓW + BADANIE WYSOKOŚCIOWE 120 zł
10 BADANIE WIDZENIA ZMIERZCHOWEGO I WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE 50 zł
11 BADANIE WIDZENIA GŁĘBI (STEROSKOPIA) 50 zł

Nostri specialisti

BEST-MED Centrum Medyczne Warszawa – test del conducente, test dopo aver perso la patente di guida, esame psicotecnico, psicotecnica, estensione del test della patente di guida, test dell’operatore, test del carrello elevatore, auto di prova aziendale