Nel BEST-MED Medical Center è possibile eseguire una serie di test in un giorno.

Zapraszamy do kontaktu z recepcją celem umówienia terminu wizyty: 609-505-600.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, każda osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi odbyć badania lekarskie oraz psychologiczne.

Zakres badań obejmuje:

  • EKG – wykonywane na miejscu przez pielęgniarkę.
  • poziom glukozy we krwi – badanie powinno być wykonane na czczo.
  • konsultacja lekarza okulisty – podczas badań ocenie poddaje się ostrość widzenia, rozpoznawanie barw, widzenie obuoczne, widzenie zmierzchowe, a także pole widzenia. Pacjenci ubiegający się o pozwolenie na broń obawiają się wizyty u okulisty ze względu na wady wzroku. Zgodnie z Rozporządzeniem, korekcja wzroku jest dopuszczalna, zarówno okularowa jak i soczewkowa. Warunkiem jest dobra tolerancja i adaptacja do korekcji.
  • konsultacja lekarza psychiatry – podczas wizyty lekarz przeprowadza z Pacjentem wywiad i orzeka o braku lub istnieniu przeciwwskazań do pracy z bronią.
  • konsultacja psychologa – podczas badań Pacjent wypełnia kompletny zestaw wymaganych testów, które następnie są przez psychologa opracowane i szczegółowo omówione z Pacjentem podczas późniejszego wywiadu. Psycholog po wizycie wręcza Pacjentowi orzeczenie psychologiczne o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy z bronią.
  • konsultacja lekarza medycyny pracy – uprawniony lekarz medycyny pracy bada Pacjenta podmiotowo i przedmiotowo oraz analizuje wyniki badań wykonanych przez specjalistów, na których podstawie wydaje Pacjentowi orzeczenie lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do posługiwania się bronią.

Pacjentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji specjalisty. Wówczas Pacjent kierowany jest na badania z trybu odwoławczego. Wynik takiego badania jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Listino prezzi

Lp Nazwa usługi Cena
1 KOMPLET BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH 400 zł
2 BADANIE PSYCHOLOGICZNE 200 zł
3 BADANIE LEKARSKIE 250 zł
4 PAKIET BADAŃ NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY ORAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ 550 zł

Nostri specialisti