Absolwentka studiów psychologicznych (psychologia kliniczna i zdrowia) na warszawskim USWPS. Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrycznej WUM (współprowadziła psychoterapię grupową i zajęcia relaksacyjne), a także na Oddziale Całodobowym Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK, w poradni rodzinno – młodzieżowej (uczestnik w Zespole Reflektującym, biorącym udział w sesjach psychoterapii rodzinnej oraz indywidualnej młodzieży) oraz współpracując z Fundacją Dr Clown (oddziały pediatryczne) i Fundacją Dobrze Że Jesteś (oddziały onkologiczne i hematologiczne).

Zajmuje się również interwencją kryzysową oraz poradnictwem na odległość w ramach Kryzysowego Telefonu Zaufania. Wcześniej ukończyła studia pedagogiczno – artystyczne i liczne szkolenia z zakresu terapii tańcem.
Pracowała z ofiarami przemocy, pacjentkami z zaburzeniami osobowości i odżywiania oraz artystami. Prowadziła terapię tańcem z elementami grupy wsparcia oraz relaksacje.

Obszar indywidualnych konsultacji / wsparcia / poradnictwa psychologicznego :

– problemy z emocjami (nieśmiałość/wstydliwość, smutek, poczucie winy)

– problemy egzystencjalne i tożsamościowe (niska samoocena,poczucie bezsensu życia, samotność)

– problemy w relacjach z innymi ludźmi (związek, rodzina, przyjaźń, środowisko zawodowe)

– sytuacje kryzysowe (rozstanie z bliską osobą, utrata/śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, trudne zmiany w życiu “bycie na zakręcie”, doświadczanie nieustannej krytyki lub przemocy ze strony innych ludzi)

– poradnictwo (pow. 18 r.ż.) dla młodych dorosłych

– Grupa wsparcia dla studentów rozpoczynających studia w Warszawie (pochodzących z innych miejscowości, mających obawy związane z nową sytuacją życiową, doświadczających problemów w obszarze relacji międzyludzkich itp.), pozwalająca otrzymać akceptację i zrozumienie innych uczestników grupy, zwiększyć samoocenę, ponazywać doświadczane emocje, zrozumieć siebie, efektywniej radzić sobie w sytuacjach stresowych – max. 12 osób, czas trwania jednego spotkania: 90 minut.

Zapisy: chętnych zapraszamy na konsultację indywidualną z Panią Psycholog.