Price list

No. Service name Price
1 TK HEAD 225 zł
2 PERCENT CARTONS 225 zł
3 CT scan of the BRAIN CANCER 310 zł
4 CTRLY NOSPOWER 230 zł
5 TK PROTECTION 230 zł
6 FACE CROWD 230 zł
7 TK ZATOK 230 zł
8 CIRCLE OF THE CENTURAL SPINE SECTION 250 zł
9 CIRCULATION OF THE THICKNESS CAPACITY 250 zł
10 LINEAR CIRCLE SAFETY SAMPLE 250 zł
11 CIRCUIT OF TWO TUBES OF SPINEWAY 450 zł
12 TK THREE TRIMS OF SPINE SPEED 650 zł
13 TK SZYI 250 zł
14 TK KRTANI 250 zł
15 TK HRTC PŁUC 270 zł
16 TK KLATKI PIERSIOWEJ 290 zł
17 TK JAMY BRZUSZNEJ 290 zł
18 TK MIEDNICY MAŁEJ 290 zł
19 TK NADNERCZY 290 zł
20 TK KOŃCZYNY GÓRNEJ / DOLNEJ 290 zł
21 TK JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MAŁEJ 480 zł
22 TK DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH 500 zł
23 TK TRZECH OKOLIC ANATOMICZNYCH 700 zł
24 TK KOŚCI LUB STAWU 250 zł
25 ANGIO-TK GŁOWY cena zawiera kontrast 450 zł
26 ANGIO-TK SZYI cena zawiera kontrast 450 zł
27 ANGIO-TK KLATKI PIERSIOWEJ cena zawiera kontrast 450 zł
28 ANGIO-TK PNIA TRZEWNEGO cena zawiera kontrast 450 zł
29 ANGIO-TK TĘTNIC NERKOWYCH cena zawiera kontrast 450 zł
30 ANGIO-TK KOŃCZYN GÓRNYCH/DOLNYCH cena zawiera kontrast 550 zł
31 TK NACZYŃ WIEŃCOWYCH cena nie zawiera kontrastu 300 zł
32 TK NACZYŃ WIEŃCOWYCH cena zawiera kontrast 700 zł
33 ENTEROGRAFIA 550 zł
34 UROGRAFIA 480 zł
35 ŚRODEK KONTRASTUJĄCY 150 zł