Price list

Lp Nazwa usługi Cena
1 THE FIRST VISIT 200 zł
2 KOLEJNA WIZYTA 150 zł
3 NUTRITION PLAN 250 zł
4 NUTRITIONAL PLAN IN HEAVY METABOLIC DISEASES 350 zł

Our specialists