Jesteś tutaj:

dr n. hum. Mateusz Zatorski Psycholog

dr n. hum. Mateusz ZatorskiTytuł magistra psychologii zdobył na SWPS. Następnie ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Obszary pracy:

 • Praca z pacjentami chorymi przewlekle i ich rodzinami.
 • Praca z pacjentami szykowanymi do inwazyjnych zabiegów medycznych (diagnostycznych, operacyjnych).
 • Praca z pacjentami w trudnościach przestrzegania zaleceń
  terapeutycznych (leki, diety).
 • Praca z pacjentami doświadczającymi zaburzeń psychosomatycznych.
 • Interwencja w sytuacji kryzysów związanych z zaburzeniami zdrowia somatycznego (nagłe diagnozy, remisje ).
 • Interwencja w sytuacjach kryzysów psychologicznych: rozwojowych (zmiana ról społecznych), egzystencjalnych a także związanych z traumatycznymi zdarzeniami.
 • Praca w obliczu straty i żałoby.
 • Praca długoterminowa i interwencyjna personelu medycznego
  (lekarze, pielęgniarki):
  – prewencja i efekt wypalenia zawodowego,
  – komunikacja z pacjentem i rodziną,
  – praca z stratą, żałobą.
 • Podstawowa diagnoza neuropsychologiczna.
 • Badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń, posługujących się bronią i osób, które pracują w zawodach wymagających diagnozy psychologicznej (m. in. pracownicy ochrony, osoby pracujące z materiałami wybuchowymi, prokuratorzy).