Jesteś tutaj:

Doktor Angelika Biełach–Bazyluk jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2016), który ukończyła z Dyplomem Honorowym Rektora. Następnie odbyła staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz złożyła Lekarski Egzamin
Końcowy z najwyższym wynikiem w kraju w sesji egzaminacyjnej luty 2017. Na co dzień pracuje w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB oraz jest słuchaczem Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim UMB. W praktyce zajmuje się diagnostyką oraz terapią ostrych oraz przewlekłych schorzeń skóry, w tym chorób przenoszonych drogą płciową. W pracy naukowej skupia się wokół tematu białek zaangażowanych w procesy starzenia organizmu, bierze czynny udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, jest autorem komunikatów zjazdowych oraz publikacji w czasopismach medycznych. Jest członkinią Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), International Dermoscopy Society (IDS), laureatką nagrody Stowarzyszenia Młody Lekarz (2017) i stypendium Eli Lilly dla dermatologów poniżej 35 r.ż (2019).