Metoda badania słuchu, w której poszczególne sygnały dźwiękowe generowane są z audiometru bezpośrednio do specjalnych słuchawek.

Uzyskane wyniki prezentowane są w postaci audiografów, czyli krzywych obrazujących ewentualne schodzenia i ubytku słuchu.