Joanna Wróbel

Joanna Wróbel Absolwentka  Uniwersytetu SWPS Warszawa  na kierunku psychologia, specjalność Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania. Ukończyła także Akademię Pedagogiki Specjalnej, Podyplomowe Studia w zakresie Edukacji Początkowej i Reedukacji oraz Podyplomowych Studiów Logopedii. Pani Joanna Wróbel jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi – 20 lat pracy jako nauczyciel przedszkolny, pedagog specjalny, logopeda…