Nefrologia

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu nadmiernego wypadania włosów oraz łysienia

Jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów ostatnich lat jest wykorzystywanie osocza bogatopłytkowego (PRP), które, dzięki licznym korzyściom płynącym z jego zastosowania, znalazło uznanie w wielu gałęziach medycyny. Co to jest PRP? PRP (platelet-rich plasma), inaczej osocze bogatopłytkowe to skoncentrowany preparat płytek krwi, otrzymywany dzięki dwukrotnemu wirowaniu pobranej od Pacjenta krwi (metoda ta zwana jest double spin method). Zastosowanie PRP…