Ukończyła Psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Złożyła pracę magisterską poświęconą „Wizerunkowi własnego ciała oraz orientacji socjoseksualnej u kobiet i mężczyzn” pod kierunkiem profesora Grzegorza Iniewicza.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie prowadząc badania psychologiczne kandydatów do czynnej i zawodowej służby wojskowej a także na poszczególne specjalności i funkcje wojskowe. Pracowała także w Warszawskim DPS “Leśny”, w Przystani Psychologicznej w Warszawie, w której współprowadziła młodzieżową grupę wsparcia oraz Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w którym prowadziła interwencje kryzysowe.

Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach z obszaru swoich zainteresowań, min. takich jak:

Szkolenie z Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach
– Praca z osobą w kryzysie – strategie i techniki poznawczo-behawioralne
– Cykl warsztatów „Jak i gdzie pomagać osobom w kryzysach psychicznych?”
– Funkcje Arteterapii „Dlaczego warto korzystać z technik terapii przez sztukę”
– Smutek w procesie żałoby – jak się nim zaopiekować?
– Interwencja Kryzysowa – specyfika oraz model pracy
– Praca z klientem suicydalnym
– Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Profil osoby doświadczającej oraz stosującej przemoc, przemoc wobec dzieci, formy pomocy rodzinie
– Kryzys utraty i jego dynamika.

Uczestniczka seminarium „Pogranicze psychozy i dysocjacji” organizowanego przez Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz będącego częścią międzynarodowego towarzystwa ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychoses).
Aktualnie słuchaczka Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej z poszerzonym modułem seksuologicznym, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W Centrum Medycznym Best Med Psycholog Aleksandra Słowińska zajmuje się także takimi obszarami terapeutycznymi jak:
– zaburzenia lękowe;
– fobie społeczne;
– praca nad relacjami;
– praca z samooceną;
– rozwój osobisty.

Pani Psycholog Aleksandra Słowińska pracuje zarówno z pacjentem dorosłym, jak i zapewnia wsparcie psychologiczne dla młodzieży powyżej 16 roku życia.

W wolnym czasie oddaje się latynoskim tańcom socialowym, a we własnej kuchni szlifuje warsztat sztuki kulinarnej. Jest także oddaną fanką kotów.

Motto zawodowe Pani Psycholog, będące jednocześnie jej credo życiowym, brzmi następująco:

„Wiem, że proszenie o pomoc wymaga odwagi. Bez względu na to, w którym miejscu życia się zgubiłeś, postaram się zrobić wszystko, aby stworzyć bezpieczne, nieoceniające środowisko, pełne życzliwości i szacunku”.