lek. Joanna Biegajło

lek. Joanna Biegajło   Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego, a następnie, po uzyskaniu specjalizacji II stopnia z chorób wewnętrznych, w Oddziale Kardiologicznym Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, zdobywając specjalizację z kardiologii. Przez 14 lat, do czasu zakończenia pracy w szpitalu,  pełniła funkcję zastępcy ordynatora oddziału. W tym…