Wspólny cel – WYGRAĆ!

Autorem zdjęć prezentowanych w ramach wystawy fotograficznej jest Jakub Sagan – pasjonat fotografii, który w swojej twórczości od wielu lat konsekwentnie ukazuje i promuje sportowców z niepełnosprawnościami. Niektóre z prac Artysty, prezentowanych w trakcie wernisażu, zamieszczamy dzięki uprzejmości organizatora wydarzenia. Centrum Medyczne Best Med. nie po raz pierwszy jest partnerem wydarzeń kulturalnych i artystycznych, o…